Kontakt informacije

Hrvatska

Oprema-pit d.o.o.
Koprivnička 23
42230 Ludbreg-HR
Telefon (direktor): +385 42 819 507

Telefon (tajnica direktora): +385 42 819 527

Telefon (tehničke službe): +385 42 819 537
Telefaks: +385 42 819 405
E-Mail: oprema-pit@oprema-pit.hr

Web: www.oprema-pit.hr

Upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu. MBS: 070016074

MB: 3246493
OIB: 57676913636
PDV-ID: HR57676913636

Poštanski pretinac: 46
Temeljni kapital u iznosu od 1.090.900,00 kn uplaćen u cijelosti.

Transakcijski račun otvoren kod:
Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
HR8523600001101743270

Predsjednik uprave: Vlado Krajinović

Članovi uprave: Božidar Hajsok, Alen Sabol

}

Radno vrijeme

Ponedjeljak-Petak: 7 – 15
Subota i nedjelja: ne radimo

Kontakt informacije

Njemačka

40212 DUSSELDORF
Steinstrasse 28
NJEMAČKA
 
60318 FRANKFURT
Blumenstrasse 5
NJEMAČKA – TEHNIČKI BiRO
}

Radno vrijeme

Ponedjeljak-Petak: 7 – 15
Subota: ne radimo

v

Stupite u kontakt

TELEFON: 0049-69-4059-1289
 
TELEFAX: 0049-69-4898-6870