POLITIKA KVALITETE

Usmjerenost na potrebe naručitelja i zadovoljstvo naručitelja izvršenim poslom, brzina i kvaliteta realiziranih isporuka proizvoda i usluga, najvažnije su vrijednosti prema kojima tvrtka Oprema – pit d. o. o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području Instalaterskih radova (grijanje, hlađenje, el. instalacije, odvodnja, vodovod, ventilacija), građevinskih radova niskogradnje i visokogradnje, bravarskih radova.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze, uz njihovu kontinuiranu naobrazbu,
 • osigurati socijalnu sigurnost i zadovoljstvo radnika,
 • stalno se razvijati i usavršavati,
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s naručiteljima i dobavljačima te pratiti njihovo zadovoljstvo i očekivanja,
 • kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost te poboljšavati kvalitetu proizvoda radi postizanja zadovoljstva naših naručitelja i dobavljača,
 • kontinuirano pratiti svjetske trendove u proizvodnji te iste primjenjivati u svom radu,
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve,
 • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015,
 • kontinuirano analizirati kontekst organizacije i prepoznavati sve zainteresirane strane kao i njihove potrebe i očekivanja,
 • kontinuirano analizirati rizike i definirati mjere za smanjenje rizika,
 • kontinuirano se usklađivati sa svim zakonskim propisima relevantnim na područje rada tvrtke,
 • brinuti se za okoliš i racionalno koristiti energiju.
U Ludbregu, 23.08.2022.

Član uprave: Alen Sabol

Politika kvalitete u pdf formatu: skinite ovdje